Giám Đốc Sàn tại Đà Lạt

Trách nhiệm :

 • Quản trị đội ngũ chào hàng: Huấn luyện nhân viên chào hàng, Thiết lập các tiêu chuẩn về kết quả hoạt động, Phát triển các nhân viên chào hàng, Khuyến khích các nhân viên chào hàng, đánh giá các nhân viên chào hàng.
 • Đảm bảo mục tiêu doanh thu: Thiết lập các mục tiêu kinh doanh theo yêu cầu của Giám đốc khối kinh doanh gồm: dự đoán và phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cho khu vực; lập dự án doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm dự án BĐS hiện có và dự án mới. Thực hiện các chương trình kinh doanh bằng việc phát triển các kế hoạch hành động. Duy trì số lượng kinh doanh, thay đổi khuynh hướng, đường lối kinh doanh và đối thủ cạnh tranh. Đề xuất điều chỉnh giá bán bằng việc kiểm tra giá cả, sự cạnh tranh, cung cầu.  Cân đối chỉ tiêu doanh thu cho từng kênh bán hàng.
 • Quản trị hành chính: Quản trị hành chính văn phòng bán hàng, Tăng cường thực hiện chính sách của công ty và giao thiệp tại khu vực hoạt động, Phối hợp các hoạt động khác của công ty,Viết báo cáo, Tổ chức các cuộc họp.  Quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, tài sản được giao, đề xuất ý kiến sửa chữa thay thế hay thanh lý với công ty.
 • Tiếp thị: Phát triển việc kinh doanh mới, dự báo thu nhập và đánh giá thông tin về cạnh tranh, về khách hàng và thị trường, Bán hàng bằng cách tiếp xúc trực tiếp, Tự mình bán hàng cho khách hàng, Gọi điện thoại để bán hàng cùng với cá nhân viên chào hàng.
 • Tài chính: Lập kế hoạch dự toán ngân quỹ trình Giám đốc sàn xem xét. Thực hiện theo kế hoạch ngân quỹ của công ty.

Quyền hạn:

 • Tuyển dụng, kỷ luật, khen thưởng, nâng lương, điều động, cấp phép nhân viên bán hàng, trưởng phòng kinh doanh.
 • Đề xuất các chiến lược kinh doanh của công ty.
 • Quyết định phân chia chỉ tiêu doanh số bán hàng các đơn vị trực thuộc.
 • Có quyền tiếp nhận và điều động nhân sự trong phạm vi sàn kinh doanh.
 • Đề nghị công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ từ Trưởng nhóm trở xuống.

Mối quan hệ của Giám đốc sàn:

  • Quan hệ bên trong:
 • Các mô hình quan hệ bên trong diễn tả quá trình tiếp diễn giữa người Giám đốc sàn và các phòng khác nhau. Trong đó, Giám đốc sàn có thể có liên hệ với những người và bộ phận sau:
 • Phòng kế toán để giải quyết vấn đề khách hàng hoặc giải quyết tình trạng rắc rối trong sổ sách của một số nhân viên chào hàng.
 • Phòng tổ chức nhân sự để hỗ trợ việc mô tả công việc đại diện bán hàng, xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhằm đạt được mục tiêu và đáp ứng cơ hội hoặc để kiểm soát tính đúng đắn của chế độ y tế và nghỉ hưu của một nhân viên chào hàng.
 • Phòng marketing để tuyền đạt và nhận được thông tin về sản phẩm mới, xu hướng, thị trường và cạnh tranh.
 • Phòng phát triển dự án để tìm hiểu về kết quả hoạt động của khu vực, các đặc điểm sản phẩm và các vấn đề thực hiện sản phẩm.
  • Quan hệ bên ngoài:
 • Giám đốc sàn sẽ phát triển và duy trì các quan hệ kinh doanh được mở rộng ra khỏi cơ cấu tổ chức chính thức. Những mối quan hệ này là một bộ phận của công việc và có thể bao gồm gần như toàn bộ quan hệ thường xuyên và/hoặc tạm thời với các cá nhân và tổ chức bên ngoài công ty. Các quan hệ này có thể được phân thành những loại sau:
 • Các nhà cung cấp như các công ty xây dựng, kiến trúc, head hunter,…
 • Các khách hàng phân phối và/hoặc tiêu thụ sản phẩm của công ty. Phần lớn những quan hệ này được duy trì như một bộ phận của những cuộc gọi điện thoại của nhân viên chào hàng.
 • Các đối thủ cạnh tranh thường cũng hiểu nhau rất rõ. Về mặt đạo đức và pháp lý các giám đốc phải thận trọng với những quan hệ này. Các công ty ngày càng lo lắng về những quan hệ có tính cạnh tranh ngay cả ở những mức độ “thấp” trong tổ chức.
 • Những tổ chức chuyên môn như Hội doanh nhân, hôi bất động sản,…. đưa ra quyền làm hội viên, sự huấn luyện và các mối liên hệ với những giám đốc sàn khác.
 • Các tổ chức doanh nghiệp tổng hợp mang đến cho giám đốc bán hàng các mối quan hệ cơ hội giới thiệu công ty ở mọi mức độ của cộng đồng địa phương.

Tiêu chuẩn công việc:

 • Tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh / marketing
 • Đã qua công tác thực tiễn quản lý bộ phận kinh doanh trong 4 năm trở lên, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trì tương đương.
 • Đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.
 • Sử dụng thành thạo vi tính.

Quyền lợi

 • Lương cơ bản: 12 – 18 triệu, phí quản lý / doanh thu.
 • Thưởng các ngày Lễ trong năm (1/1, 30/4 & 01/05, 2/9) + Thưởng danh hiệu thi đua 2 lần/năm + Thưởng cuối năm hấp dẫn theo kết quả làm việc của công ty (từ 1 – 5 tháng lương, chưa kể lương tháng 13)
 • Được tham gia du lịch trong nước (1 lần/ năm – nghỉ 4 ngày) và du lịch nước ngoài (cá nhân đạt danh hiệu thi đua)
 • Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật Lao động Việt Nam hiện hành.
 • Cơ hội tham gia các khóa đào tạo và phát triển bản thân. Được giao lưu và học hỏi với các nhân vật nổi tiếng trong thị trường BĐS.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này