[ HỘI SỞ QUẬN 7 ] THƯ KÝ HÀNH CHÍNH

Mô tả công việc:
* Công tác thư ký:
– Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Phó tổng để phục vụ việc quản lý điều hành.
– Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng Ban và tổng hợp gửi lên Phó tổng.
– Biên phiên dịch tài liệu khi có yêu cầu.
– Lưu giữ thông tin tài liệu liên quan.
– Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Phó tổng.
– Quan hệ giao dịch với các đơn vị cơ quan chức năng theo phân công.
* Công tác trợ lý:
– Tham mưu cho TGĐ trong công tác hoạch địch & thực thi chiến lược, kế hoạch đối với các dự án của công ty.
– Phối hợp cùng Ban Giám đốc trong việc Xây dựng hệ thống quản trị, hoạch định chiến lược, kế hoạch KD, kiểm soát chi phí hàng năm, quý, tháng.
– Thay mặt Giám đốc để giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền được giao quản lý.
* Quan hệ báo cáo công việc
– Báo cáo công việc thực hiện thường xuyên và trực tiếp cho Phó tổng.

Yêu cầu ứng viên:
– Nữ: tuổi trên 22.
Trình độ chuyên môn:
– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về Tài chính, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Ngoại ngữ, Sư phạm, Giáo dục.
Kinh nghiệm nghề nghiệp:
– Có ít nhất 1 – 2 năm kinh nghiệm ở vị trí thư ký/ trợ lý.
– Có sự hiểu biết chung về các hoạt động quản trị của doanh nghiệp.

Quyền lợi
– Lương cơ bản + phụ cấp.
– Thử việc 2 tháng.
– Môi trường làm việc thoải mái, ổn định.
– Du lịch và nghỉ mát hàng năm.
– Thưởng thâm niên làm việc mỗi năm.
– Được nghỉ phép 12 ngày phép/ năm.
– Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo tình hình kinh doanh.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này